Studiz er startet og drevet af studerende med det formål, at gøre studielivet sjovere, enklere og billigere.

Studiekort forbindes primært med to hovedformål: (Studiz løsning opfylder begge behov.)
 

  • - ID-kort som angiver den studerendes tilhørsforhold til institutionen (Uddannelsesinstitutionen)
  •  
  • - Adgangskort til studierabatter (Studerende)Via website og en app, får de studerende adgang til en samlet oversigt over landets lokale studierabatter, samt unikke online rabatter (webshops) og et verificeret, personligt digitalt studiekort. Studiz app’en er tilgængelig til såvel iPhone som Android og er downloadet af mere end 150.000 danske studerende (Juni 2021).

Det digitale studiekort tjekker den studerendes studiestatus, således det kun er tilgængeligt for reelle, aktive studerende. Institutionens navn og logo integrerers som vist på billedet herunder.
 

digitalt online studiekort


Studiz kan fuldt ud erstatte plastikkort (inkl. Myfare løsninger) eller anvendes som supplement - afhængig af den ønskede form og integration. På denne måde har I, som uddannelsesinstitution, således mulighed for at tilbyde jeres studerende et tidssvarende studiekortet.


Fleksibilitet er et nøgleord for Studiz og således kan Studiz’ løsning sparer uddannelsesinstitutionen for alle udgifter i forbindelse med produktion og administration af studiekortet. En af de mest tidskrævende processer ifm. studiekortsproduktion er billedtagning, hvor institutionen typisk står for koordinering i forbindelse med fotografering, som normalvis foregår i de studerendes undervisningstid. Denne proces er som udgangspunkt via Studiz’ løsning overdraget til de studerende, da de selv uploader deres studiekortsbillede (for at sikre billedekvalitet og undgå misbrug, er der forskellige restriktioner og tjek på denne proces). Skulle institutionen være interesseret i at forsætte den nuværende praksis omkring billedtagning, er dette naturligvis også muligt, hvorefter en fotografs billeder kan indsættes på de studerendes studiekort.

Studiz tilbyder også mulighed for integration med alle større studieadministrative systemer bl.a. Lection, Ludus og Udata+, således samme billeder kan bruges hele vejen rundt.


Der er integreret en række funktioner (så som SMS/push-beskeder f.eks. i forbindelse med lektionsaflysninger, afleveringer eller lign., stregkode til bl.a. bogudlån, printerkonto(SafeQ) og andre betalinger, eventsystem til skolefester og lign. arrangementer, bog/udlånings-administration til f.eks. bogkælder/depot, administrationssystem til studieture og bar/kantine-system mm.) i det digitale studiekort, som uddannelsesinstitutionen og dennes undervisere kan få adgang til via institutions-admin og underviser-login.  

Mulighederne med det digitale studiekort er mange og Studiz udvikler løbende nye funktioner efter ønsker fra såvel studerende som uddannelsesinstitutioner.

 

 

Hvordan fungerer det rent teknisk?

 

For at opnå adgang til det digitale studie-ID, skal de studerende ved oprettelsen, bekræfte deres tilhørsforhold til uddannelsesinstitutionen. Dette kan ske via 5 forskellige metoder, afhængig af uddannelsesinstitutionen. Vi anvender bl.a. UNI•Login og WAYF (Where Are You From).
Som minimum vil de studerende skulle bekræfte deres studiestatus ved hver semesterstart, dette for at sikre, at den pågældende forsat er studerende.

Vores database indeholder mere end 1200 aktive studierabatter hvoraf ca. 200 af disse er online studierabatter, som vi kan tilbyde via verificering, der sikrer de medvirkende butikker, at kun reelle studerende får adgang til studierabatterne.

 

StudizStudiz

 

 

Er der andre som bruger det?

 

På nuværende tidspunkt bruger mere end 60 institutioner Studiz som officielt studiekort mens yderligere 150 institutioner tlbyder deres studerende Studiz som supplement. Klik her for at komme til listen med institutioner som anvender Studiz.

 

 

Kontakt

Ønsker I at gøre studielivet enklere for jeres studerende, er vi meget interesseret i at høre fra jer:
Kontakt Lasse Tindbæk på lt@studiz.dk eller tlf. 29408339
 

Download folder om det digitale studiekort